СБ, 20 апреля 18:28
16.1°C Джалал-Абад
USD: 89.01 EUR: 94.76 KZT: 0.19 RUB: 0.94

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ЧЕНЕМДИК УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕР.

Кыргыз Республикасында мектепке чейинки билим берүүнү жөнгө салуучу ченемдик укуктук документтер.
Кыргыз Республикасында мектепке чейинки билим берүүнү жөнгө салуучу ченемдик-укуктук документтер
Мектепке чейинки билим берүү тармагында мамлекеттик саясат: негизги документтер, жооптуу структуралар, стратегиялар, мыйзамдардын функциялары
Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» мыйзамы (2023-ж)
Кыргыз Республикасынын «Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу» мамлекеттик билим берүү стандарты (2020-ж)
Мектепке чейинки билим берүү уюму жөнүндө ТИПТҮҮ ЖОБО (МБУ) (2012-ж).

Мектепке чейинки курактагы балдардын өнүгүүсү үчүн социалдык-экономикалык шарттарды түзүү төмөнкү документтерде аныкталган:
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЛДАР ТУУРАЛУУ КОДЕКСИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМЫ
2018-2040-ЖЫЛДАРЫ ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ.
2020-2040-ЖЫЛДАРЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН «БАЛДАРДЫ КОРГОО ЖАНА КОЛДОО ЖӨНҮНДӨ» ЖАРЛЫГЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА БАЛДАРДЫ БАГУУ» МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ
Мектепке чейинки билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу укуктук-ченемдик документтер (жарлыктар, токтомдор, буйруктар, программалар)