ЧТ, 18 июля 04:49
11°C Джалал-Абад
USD: 85.23 EUR: 92.9 KZT: 0.17 RUB: 0.96

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө жаңы Мыйзамынын негизги жоболору (2023-ж.)

Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумунун бардык баскычтары үчүн бирдиктүү мыйзам
-Мыйзам бардык деңгээлдеги сапаттуу билим берүүгө багытталган
-Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында жана башка билим берүү уюмдарында мониторинг жана көз карандысыз баалоо жүргүзүү үчүн билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү бөлүмү түзүлөт.
-Билим сапаты кагаз отчеттору менен эмес, балдардын билими менен бааланат
-Милдеттүү орто билим берүү кайра киргизилүүдө (орто мектептин же колледждин базасында)
-Бала бакчалардын ачылышына түрткү берет. Мектепке чейинки билим берүү мекемелери үйдө ачылат (мектепке чейинки билим берүү мекемелери юридикалык жактарга гана эмес, жеке ишкер статусун алган жана Билим берүү жана илим министрлигинин талаптарын аткарган жеке жактарга да кызмат көрсөтө алат, лицензиясы бар). жокко чыгарылган)
-«Акча баланы ээрчийт». Билим берүү компонентин каржылоонун ваучердик механизми – мугалимдердин эмгек акысы, окуу китептеринин баасы жана башка билим берүү чыгымдары. Пилоттук режимде, андан кийин өлкө боюнча ишке ашыруу. Калган чыгымдарды ата-энелер төлөйтБиринчи класстын окуучулары үчүн жаш куракты жөнгө салбайт.
-Адистердин сунушу менен балдар мектепке 6-7 жаштан тарта кабыл алынат.
-Инклюзивдик билим берүү, билим берүүнүн гибрид формасы, коопсуз билим берүү чөйрөсү, бардык билим берүү уюмдары үчүн бирдей шарттар ж.б.у.с. жоболор киргизилүүдө.
-Мектептик билимди балдар мектепке бара албаган себептерден улам үйдөн алса болотМектепте директорлук кызматты ээлөөнүн мөөнөтүн сынактын негизинде 5 жылдан ашык эмес жана бир мектепте 2 жолудан ашык эмес чектөө
-Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашуусуз билим берүү уюмунун типтүү уставы
-Мектептерди жана кесиптик лицейлерди аккредитациялоо ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт
-Окуу программаларын жана окуу китептеринин тизмесин тандоодо академиялык эркиндикБилим берүү жана илим министрлиги отчет берүүчү органга айланат
-Мыйзам алдындагы актылар жана жоболор иштелип чыгат.