СБ, 20 апреля 20:39
13.8°C Джалал-Абад
USD: 89.01 EUR: 94.76 KZT: 0.19 RUB: 0.94

ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ (2018-2040-жылдары .)

ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ (2018-2040-жылдары .)
Заманбап талаптарга ылайык балдардын эрте өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулуусу зарыл.

Кичинекей жарандарыбызга сапаттуу камкордук көрүлүп, мектепке чейинки билим берүүнүн заманбап ыкмалары киргизилип, алар жеткиликтүү болуусу керек.

Балдардын эрте өнүгүүсүнө инвестициялоо системасы түзүлдү.

2020-2040-жылдары БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ.
Мектепке чейинки билим берүүнүн артыкчылыктуу багыттары
МБУну кеңейтүү жана бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу
мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ар кандай формалары аркылуу 3-6 жаштагы балдардын кеминде 80%ын, биринчи кезекте айылдык балдарды камтуу
мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттердин негизинде мектепке чейинки билим берүү менен камтууну кеңейтүүнүн экономикалык моделин түзүү, ошондой эле бизнес капитал тартуу
бардык МБУ программалары үчүн окутууну жана сапатты камсыздоону баалоонун ишенимдүү улуттук системасын иштеп чыгуу жана мектепке чейинки билим берүүнүн ар кандай моделдерин колдонуу менен алынган натыйжаларды өлчөө.