СБ, 20 апреля 19:04
16.1°C Джалал-Абад
USD: 89.01 EUR: 94.76 KZT: 0.19 RUB: 0.94

Мектепке чейинки билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясат.

Мектепке чейинки курактагы балдардын өнүгүүсү үчүн социалдык-экономикалык шарттарды түзүү төмөнкү документтерде аныкталган:
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЛДАР ТУУРАЛУУ КОДЕКСИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «БИЛИМ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯЛАР ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМЫ
2018-2040-ЖЫЛДАРЫ ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ.
2020-2040-ЖЫЛДАРЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН «БАЛДАРДЫ КОРГОО ЖАНА КОЛДОО ЖӨНҮНДӨ» ЖАРЛЫГЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН «МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА БАЛДАРДЫ БАГУУ» МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ
Мектепке чейинки билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу укуктук-ченемдик документтер (жарлыктар, токтомдор, буйруктар, программалар).

Балдарды өнүктүрүүгө жооптуу түзүмдөрКыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги
Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүктүрүү министрлиги
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги.
Аймактык мамлекеттик администрациялар
Аймактык бөлүмдөр жана башкармалыктар
Райондук жергиликтүү администрациялар
Айыл өкмөтү
Мектепке чейинки, мектептен тышкаркы жана мектептик билим берүү уюмдары, интернат тибиндеги мекемелер, өнүктүрүү борборлору,
Китепканалар, медициналык мекемелер
Бейөкмөт уюмдар жана жергиликтүү жамааттар, ММК.