ЧТ, 18 июля 05:12
11°C Джалал-Абад
USD: 85.23 EUR: 92.9 KZT: 0.17 RUB: 0.96

Мамлекеттик билим берүү стандарты

  • 14:30, 18 июн 2024
  • 143

Мамлекеттик билим берүү стандарты  жана предметтик компеттенттүүлүктөр. Стандарт (англ. standard – ченем, үлгү) – стандартташтыруу объектисине карата ченемдердин, эрежелердин, талаптардын комплексин белгилөөчү.

Билим берүүнүн бардык чөйрөлөрүндө белгиленген максаттарды мектептик жалпы билим берүүнүн бардык баскычтарында жүзөгө ашырууну камсыздаган, билим берүү процесстерин жөнгө салган, улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде билим берүү системасын өнүктүрүүнү камсыз кылган ченемдик,укуктук документ.

Мамлекеттик стандарттагы БАЗИСТИК  ОКУУ ПЛАНЫ –милдеттүү предметтердин тизмесин,аларды окутуунун ырааттуулугун жана окуу жүктөмүнүн көлөмүн белгилеген документ.

БОП боюнча 2022-2023 жана 2023-2024-   окуу жылындагы айырмачылыктар боюнча кыргыз орус тилдеги мектептер үчүн, чыгармачыл мугалимдерибиз тарабынан жасалган слайд менен да онлайн-бк whats app группасынан бөлүшөбүз.

 

1.Дене тарбия боюнча предметтик стандарт 1-4 класстар

2.Көркөм өнөр боюнча проедметтик стандарт 1-4-класс

3.Музыка боюнча предметик стандарт 1-4 класстар

4.Кыргыз тили жана адабий окуу боюнча предметтик стандарт 1-4-класс

5.Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин 1-4-класстары үчүн  кыргыз тили боюнча предметтик стандарт

6.Предметный стандарт по русскому языку в школах с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения для 1-4 классов

7.Мен жана дүйнө боюнча предметтик стандарт 1-4-класстар

8.Математика боюнча предметтик стандарт 1-4 класс

9.Чет тили боюнча предметтик стандарт 1-4-класс

1.Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-классы

2.Музыка боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары

3.Көркөм өнөр боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары

4.Математика боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар

5.Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

6.Кыргыз тили боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

7.Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 5-9-класстары үчүн)

8.Информатика предметинин стандарты 5-9-класстарга

9.Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты 5-11 класстар

 

1.Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-классы

2.Музыка боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары

3.Көркөм өнөр боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары

4.Математика боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар

5.Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

6.Кыргыз тили боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

7.Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 5-9-класстары үчүн)

8.Информатика предметинин стандарты 5-9-класстарга

9.Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты 5-11 класстар

10.Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүү мектептердин 5-11 класстары үчүн кыргыз тили боюнча предметтик стандарт

11.Тарых боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар үчүн предметтик стандарт

12.Технология предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

13.Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 5-11 класстары

утуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүү мектептердин 5-11 класстары үчүн кыргыз тили боюнча предметтик стандарт

11.Тарых боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар үчүн предметтик стандарт

12.Технология предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

13.Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 5-11 класстары

1.Табият таануу боюнча предметтик стандарт 5-классы

2.Музыка боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары

3.Көркөм өнөр боюнча предметтик стандарт 5-7 класстары

4.Математика боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар

5.Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

6.Кыргыз тили боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

7.Кыргыз адабияты боюнча предметтик стандарт (Окутуу орус, ѳзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгѳн мектептердин 5-9-класстары үчүн)

8.Информатика предметинин стандарты 5-9-класстарга

9.Кыргыз тилин эне тили катары окутуунун стандарты 5-11 класстар

10.Окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлүү мектептердин 5-11 класстары үчүн кыргыз тили боюнча предметтик стандарт

11.Тарых боюнча предметтик стандарт 5-9 класстар үчүн предметтик стандарт

12.Технология предмети боюнча предметтик стандарт 5-9 класстары

13.Адам жана коом предмети боюнча предметтик стандарт 5-11 класстары

u

u

Поделиться
Комментарии
Комментарии отсутствуют. Будьте первым!